Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2012.07.30

Hello holnap! Sajtódíj

  Hello holnap! Sajtódíj

 


A pályázat kiírója
A Magyar Telekom Nyrt. és a Magyar Telekom hello holnap! mozgalom kezdeményezésére alakult Fenntarthatósági Média Klub tagjai (Magyar Telekom, RTL Klub, TV2, Sanoma, Class FM, CEMP Csoport, Origo, Metropol, Axel Springer, Est Média Group).

A pályázat célja
A fenntarthatósági témákra nyitott, és azokat rendszeresen feldolgozó újságírók motiválása.

A pályázók köre
A pályázaton részt vehet bármely, a pályázati feltételeket teljesítő újságíró.

Pályázati feltételek
- a hello holnap! Sajtódíjra bármely olyan szerzőpályázhat, aki a magyar sajtóban a megjelölt 5 fenntarthatósági téma valamelyikében publikált anyagot a megadott periódusban
- az 5 fenntarthatósági téma: fenntartható városok, zöld gazdaság, a közösség ereje, fenntartható tudatformálás, digitális szakadék felszámolása
- a megadott periódus: 2011. szeptember 1. - 2012. augusztus 1.
- a versenyen kizárólag azok indulhatnak, akik érvényes újságírói igazolvánnyal rendelkeznek
- az újságírói igazolvány másolatát a pályázathoz csatolni kell
- kizárólag valóban megjelent cikkel (nyomtatott és online sajtó, blogfelület) vagy elhangzott adással (televízió, rádió) lehet pályázni
- a megjelenést alá kell támasztani szkennelt támpéldánnyal, linkkel, hang-, ill. képanyaggal; hanganyagok mellé minden esetben leiratot is csatolni kell a pályázathoz
- a pályázatokról minden esetben rövid szinopszist is kell készíteni (1. számú melléklet részét képezi)
- egy pályázó legfeljebb 2 különböző pályaművel (cikkel, cikksorozattal, illetőleg adással) pályázhat (egy teljes sorozat egy pályaműnek minősül).
- egyszeri vagy sorozat részeként megjelent (sorozatból kiemelt) cikkel, adással egyaránt lehet pályázni
- amennyiben egyszeri cikkel, vagy adással indul a pályázó, úgy a cikkek terjedelme (szóközökkel) nem lehet kevesebb 2000 karakternél, televíziós, rádiós anyagok esetében a hanganyag hossza nem lehet rövidebb 2 percnél
- amennyiben sorozattal indul a pályázó, úgy az egyes cikkek terjedelme (szóközökkel) nem lehet kevesebb 1000 karakternél, televíziós, rádiós anyagok esetében a hang-, képanyag hossza nem lehet rövidebb30 másodpercnél; sorozatnak minősül a fenntarthatósági téma szerint összefüggő több részletben megjelenő mű
- a karakterszámnak, időtartamnak nincs felsőkorlátja
- kizárólag olyan sajtótermékkel lehet nevezni, melynek print médium esetén évente legalább 4 száma jelenik meg, online esetben legalább havonta frissül, televízió, rádió esetében pedig legalább havonta jelentkezik az adás, ahol a pályamű elhangzott
- kizárólag újságírói stílusban írt cikkekkel lehet pályázni, tudományos munkák nem képezik részét a pályázatnak
- a beadott cikknek, vagy adásnak - ingyen vagy díj ellenében - hozzáférhetőnek kell lennie a nagyközönség számára
- kizárólag magyar nyelven írt cikkekkel, magyar nyelvű hanganyagokkal lehet pályázni
- a pályázati anyagok formátuma a következő lehet: doc, pdf, ppt, mp3, avi, mpeg vagy wmv
- a versenyben nem vehetnek részt 18 éven aluli személyek
- a Magyar Telekom fenntartja a jogot arra, hogy a benyújtott műveket (fényképekkel, illusztrációkkal együtt) a honlapjain (pl. http://www.telekom.hu, http://www.helloholnap.hu) korlátlanul közölje

Elbírálási szempontok
Fenntarthatósági szakmai:
- a téma hitelessége fenntarthatósági szempontból
- a téma szakmai megalapozottsága
Szakmaiság, stilisztika:
- témaválasztás
- a téma iránti elkötelezettség
- hatásosság a médián belül (citálás, hivatkozás, átvétel)
- a megjelenés rendszeressége
- hírérték, információ relevanciája a közönség számára
- tárgyilagosság, elfogulatlanság, függetlenség
- hitelesség
- nyelvi stílus és közérthetőség
- eredetiség, innovatív jelleg
- megközelítési mód eredetisége
- téma eredetisége
- feldolgozás eredetisége (eszközök, forma)

Díjazás
A pályázat nyertese nettó 1 millió Ft-os pénznyereményt és elismerő oklevelet kap, amelyet ünnepélyes díjátadó ceremónia keretében, az 5. Fenntarthatósági Napon, 2012. szeptember 29-én vehet át.
A díjat terhelő kifizetői, illetőleg egyéni közterheket (eho, szja) a juttatás időpontjában hatályos adó és járuléktörvények szerint állapítja meg, vallja be, fizeti meg, vagy vonja le a Magyar Telekom Nyrt.

A nyertes pályázat megjelenései
- a pályázat eredményéről a Magyar Telekom sajtóközleményt ad ki a nyertes feltüntetésével
- a nyertes pályamű(vek) elérhető(k) lesznek a Magyar Telekom honlapjairól (http://www.telekom.hu, http://www.helloholnap.hu)
- a pályázat eredményéről a Fenntarthatósági Média Klub tagjai a felületeiken beszámolnak
- egyedi döntés alapján, a nyertes hozzájárulásával a Fenntarthatósági Média Klub tagjai a saját lehetőségeik és eszközeik segítségével további megjelenést biztosíthatnak a nyertes újságíró pályamunkájának bemutatására

A pályázat menete
Pályázni elektronikus úton, az alábbiakban felsorolt pályázati anyagoknak a helloholnapsajtodij@telekom.hu e-mail címre való beküldésével lehet:
- az 1. számú mellékletben található adatlap kitöltése és a beszkennelt másolat beküldése
- a 2. számú mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltése és a beszkennelt másolat beküldése (a 2. számú melléklet kitöltése minden pályamű esetében külön szükséges)
- újságírói igazolvány másolatának beküldése
- a pályamű, valamint a pályamű szkennelt támpéldányának, linkjének, hang-, illetve képanyagának; videó és hanganyag esetén a leiratának beküldése1

Határidők
- leadási határidő: 2012. augusztus 10.
- elbírálás határideje: 2012. szeptember 10.
- eredményhirdetés, díjátadó ünnepség az 5. Fenntarthatósági Napon: 2012. szeptember 29.
Az eredmények értékelésének és közzétételének módja
- a pályaművekről tíz főből álló szakmai zsűri dönt (Magyar Telekom képviselői, Fenntarthatósági Médiaklub képviselői)
A szakmai zsűri döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.

A pályázatból többek között kizáró ok lehet:
- a program célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
- a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
- a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
- a csatolandó mellékletek bármelyikének a hiányosan, mellékletek nélkül beadott pályázatokat a zsűri nem értékeli
Az elbírálás eredményeit a http://www.helloholnap.hu oldalon tesszük közzé. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük. Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza. A nyertes pályázó nevét és a nyertes alkotás címét a szervezők 2012. szeptember 29-ig közzéteszik a hello holnap! honlapon http://www.helloholnap.hu)
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a helloholnapsajtodij@telekom.huemail címen, kizárólag írásban tehetik fel.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
adatlap