Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2011.03.01

Mi mennyi 2011-ben?

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)
 
337/2010. (XII. 27.) Korm. rend.
Havi bér
Ft/hó
Heti bér
Ft/hét
Napi bér
Ft/nap
Órabér
Ft/óra
Minimálbér                   Korm. rend. 2. § (1) bek.
78.000
17.950
3.590
449
Garantált bérminimum*  Korm. rend. 2. § (2) bek.
94.000
21.650
4.330
541
* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).
 
Köztisztviselők illetményalapja2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.
38.650,-Ft
 
Kormánytisztviselők illetményalapja2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek.
38.650,-Ft
 
Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 60. § (1) bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §
20.000,- Ft
 
Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat
2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (1) – (2) bek.
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.
356.000,-Ft
Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 61. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.
         3.000,-Ft/óra
A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.
      15.000,-Ft/hó
A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.
    135.000,-Ft/hó
 
2. A 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások
Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §
28.500,-Ft
Rokkantsági nyugdíj
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. §
III. rokkantsági csoportban
28.500,-Ft
II. rokkantsági csoportban
29.800,-Ft
I. rokkantsági csoportban
30.850,-Ft
Baleseti rokkantsági nyugdíj
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. §
III. rokkantsági csoportban
28.600,-Ft
II. rokkantsági csoportban
30.000,-Ft
I. rokkantsági csoportban
31.000,-Ft
Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §
24.250,-Ft
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.
72.820,-Ft
Rokkantsági járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) a.) pont
33.330,-Ft
Rendszeres szociális járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) b.) pont
27.000,-Ft
Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §, 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) d) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) d) pont
20.410,-Ft
Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §; 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) e) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) e) pont
14.160,-Ft
Egészségkárosodási járadék maximális összege 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (2) b) pont
85.500,-Ft
Vakok személyi járadéka 242/2008 Korm. rend. 1§ (3) bek. 
15.360,-Ft
Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének 120%-a                           2007. évi LXXXIV. tv. 4. §
34.200,-Ft
 
3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás
1991. évi IV. tv.
Minimum*
Maximum
 
Álláskeresők járadéka (ÁJ)
I. szakasz (folyósítási idő fele, max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§ (5) bek.
 
járulékalap 60%-a, legalább a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a:
                             46.800,-Ft/hó
                               1.560,-Ft/nap
járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 120%-a:
                                   93.600,-Ft/hó
                                     3.120,-Ft/nap
 
 
Álláskeresők járadéka (ÁJ)
II. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap)
jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a:
46.800,-Ft/hó      1.560,-Ft/nap
Álláskeresők segélye (ÁS)
1991. évi IV. tv. 30.§
a minimális bér 40%-a:
31.200,-Ft       1.040,-Ft/nap
 
Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján 60-100% között mérlegelési jogkörben állapítható meg
46.800 – 78.000,-Ft/hó    1.560 – 2.600-,-Ft/nap
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!
 
* Kivéve, ha a járulékalap nem éri el a minimálbért, ebben az esetben a járadékalap 60%-a
 
4. Munkaadók által fizetendő közterhek
Munkaadó TB járulék fizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)- (3) bek.
Nyugdíjbiztosítási járulék
 
24 %
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék
 
3%
Természetbeni egészségbiztosítási járulék*
1,5%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
0,5%
Munkaerő-piaci járulék
1%
Összesen
27%
Rehabilitációs hozzájárulás      2010. CLXIX.  tv.(Költségvetési tv.) 62. § (9) bek.
964.500,-Ft/év/fő
 
Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek.
Társadalombiztosítási járulékalap 1,5 %-a
 
5. Munkavállalók által fizetendő közterhek
Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) bek.
Nyugdíjjárulék
Pénztártag
2 %*
(8% tagdíj)
Nem pénztártag
10 %
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék
Természetbeni egészségbiztosítási járulék
4%
Pénzbeli egészségbiztosítási járulék
2%
Munkaerő-piaci járulék
1,5%
Összesen
17,5%
A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege
2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 58. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek.
21.000,-Ft/nap
* A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő nyugdíjjárulék mértéke – a fentiektől eltérően – 10 %! (Tbj. 19. § (7) bekezdés)
 
6. Egészségügyi szolgáltatási járulék                                                         5.100,- Ft/hó (170,- Ft/nap)
Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]
 
7.    Adósávok, adókedvezmények
Adósávok1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 8. §
Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 16 százaléka
Adóalap kedvezmény Szja. tv. 27/A-B.§
A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az adó kifizetésekor –
- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal,
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.
Adójóváírás Szja. tv. 33. §
az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 százaléka,
legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 forint,
Az adójóváírás évi 3.960.000,- Ft összes bevallott jövedelemig jár, de 2.750.000,- Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható adójóváírás összegét csökkenteni kell a 2.750.000,- Ft feletti rész 12%-ával. A csökkentett összegű adójóváírást – amennyiben az adóelőlegnél adójóváírást nem kért az ügyfél - az adóbevalláskor érvényesítheti, és a bevallás alapján igényelheti vissza a különbözetet.
A 3.960.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs.
Kedvezményes adózású természetbeni juttatások
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. §]
 
 
Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott juttatás értékének 1,19 szerese,)
 
- internethasználat                                      havi 5000,- forintig,
- Üdülési csekk:                                                   78.000,- Ft/év
Meleg, ill. hideg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is):                                                                                                                   18.000,- Ft/hó
Iskolakezdési támogatás:                                     23.400,- Ft/év
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett
munkáltatói hozzájárulás                                     39.000,- Ft/hó
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett munkáltatói
munkáltatói hozzájárulás                                     23.400,- Ft/hó
Széchenyi Pihenő Kártya:300.000 Ft/év
 
Csekélyértékű ajándék: 3x7.800,- Ft. Évente három alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 16 % SZJA és 27 % EHO mellett.
Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]
 
                                                                                  600.000,-Ft
 
 

 

8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
 
Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42. §
A naptári napi átlagkereset 70 %-a
Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.
A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér kétszeresének 70 %-a: 109.200,-Ft
Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek.
A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)
Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 százalékának harmincad részét.
Családi pótlék (CSP)
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.
 
Egy gyermekes család esetén                                                          12.200,-Ft/hó
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó
Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén
gyermekenként                                                                                14.800,-Ft/hó
Három, vagy több gyermeket nevelő család
esetén gyermekenként                                                                     16.000,-Ft/hó
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló
esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             23.300,-Ft/hó
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó
Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20.300,-Ft/hó
Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó
Anyasági támogatás1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §
Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                          64.125,-Ft
Ikergyermek esetén 300%-a:                                                            85.500,-Ft
A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).
Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó),3 Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a (114.000,-Ft/hó),5ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó)
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).
Gyermeknevelési támogatás (GYET) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.
Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti(Cst. 23. §)
 
9. Kis összegű követelés értékhatára 100.000,-Ft
     [2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 72. § (2) bek.]
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
 
10. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
 
Egyszerűsített foglalkoztatási forma
A közteher mértéke (Ft/nap)
1.
mezőgazdasági idénymunka
500,- Ft 
2.
turisztikai idénymunka
500,- Ft
3.
alkalmi munka
1.000,- Ft 
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.