Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

2012.07.30

Időskorúak járadéka

Időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka olyan szociális pénzbeli ellátás, amelyet a szociális rászorultságtól függően a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg a jogosultsági feltételeknek megfelelő időskorúaknak §.

Ki jogosult az időskorúak járadékára?

A települési önkormányzat jegyzője olyan időskorú személyek részére állapítja meg ezt az ellátást, akik nem rendelkeznek megélhetést biztosító jövedelemmel.

Azonban csak olyan személy veheti igénybe az időskorúak járadékát, aki a 62. életévet vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és

  1. egyedülálló személyként - amennyiben még nem töltötte be a 75. életévét - a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, azaz 2012-ben 27.075 forintot, illetve -amennyiben betöltötte a 75. életévét - a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (2012-ben 37.050 forintot), vagy
  2. nem egyedülálló személyként a saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 80%-át, azaz 2012-ben 22.800 forintot. Különélőnek azokat a házastársakat lehet csak tekinteni, akiknek különböző a lakcímük

Időskorúak járadékában részesíti a jegyző azt a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosúlti körbe tartozó személyeket is, ha az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik és a járadékra való jogosultsági feltételeknek is megfelelnek.

§. §

Az időskorúak járadékára való jogosultság fennállását a települési önkormányzat jegyzőjének két évente legalább egyszer felül kell vizsgálnia §.

Ki nem jogosult az időskorúak járadékára?

Bizonyos esetekben nem nyújtható az ellátás, illetve a folyósítást meg kell szüntetni. Ebbe az esetkörbe tartozik, ha az igénylő, vagy az ellátást igénybe vevő személy

  1. előzetes letartóztatásban van, elzárás illetve szabadságvesztés büntetését tölti;
  2. 3 hónapot meghaladó időtartamot tölt külföldön; vagy
  3. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott (kivéve a határ menti ingázó munkavállalókat) link: type="webcompass" target="1993. évi III. tv. 32/B. § (4) bek."].

Mennyi a járadék összeg?

Az időskorúak járadékát havonta folyósítják, amelynek összege attól függ, hogy a jogosult egyedülálló vagy sem, illetve rendelkezik-e jövedelemmel vagy jövedelme egyáltalán nincsen.

Jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén a járadék összege:

  1. ha a jogosult egyedülálló - és még nem múlt el 75 éves - az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-a, azaz 27.075 forint, abban az esetben, ha betöltötte a 75. életévét az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a, azaz 37.050 forint,
  2. ha a jogosult nem egyedülálló, akkor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, azaz 22.800 forint. §

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén:

  1. ha a jogosult egyedülálló és nem múlt el még 75 éves az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95%-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete, ha elmúlt 75 éves az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a és a jogosult havi jövedelmének különbözete;
  2. ha nem egyedülálló az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80%-ának és a jogosult havi jövedelmének különbözete §.

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén, ha a támogatás összege a fenti szabályozás szerint az ezer forintot nem érné el, akkor is legalább ezer forint összegű járadékot kell részére megállapítani §.

Hogyan lehet az időskorúak járadékát igényelni?

Az időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelmet jogszabályban előírt formanyomtatványon kell a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál benyújtani. Ha a kérelmezőnek bejelentett lakóhelye mellett bejelentett tartózkodási helye is van, a kérelmet annál a polgármesteri hivatalnál kell benyújtani, ahol életvitelszerűen tartózkodik. A kérelmet a házastársnak (élettársnak) is alá kell írnia. Ha erre az élettárs, házastárs nem hajlandó, nem utasítható el a kérelem automatikusan, hanem az önkormányzat megvizsgálja ennek okát, és a vizsgálat eredményének figyelembevételével dönt. A kérelem-nyomtatvány az önkormányzatok ügyfélszolgálati irodáján beszerezhető. §

Az időskorúak járadékát a feltételeknek megfelelő hajléktalan személyek is igényelhetik, mégpedig annál a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, amelyet az ellátás igénylésekor nyilatkozatában tartózkodási helyként megjelöl A főjegyző gondoskodik a folyósításról, de ha a jogosult a járadékot három hónapon keresztül nem veszi át, a főjegyző szünetelteti a folyósítást és a támogatást megállapító jegyző pedig megszünteti a folyósítást. A Fővárosban a járadék megállapítása a főjegyző feladata.

Forrás: magyarorszag.hu